CHANTAL FRANSEN

woordvoerder, sturend op resultaat

Liefde voor woorden buitelend over elkaar, in achtervolging op zoek naar het mooiste verhaal. Overtuigd van de kracht van taal en data wil ik door te meten zeker weten dat uitgezette acties de vooraf gestelde doelen bereiken.

chantal@oneofus.nl
06 812 89 663